این هنرمند جهانی را دریابید

پیرامون مطالب هنری مقاله ای برای شما انتخاب کرده ایم با عنوان “این هنرمند جهانی را دریابید” که پیشتر بدان میپردازیم.

<![CDATA[

شهرت هنرش جهانی بوده تا جایی که شاه عباس صفوی آثار او را به پادشاهان ممالک دیگر پیشکش می‌کرده است اما نه تنها مجموعه‌ای از آثار او در کشور ما وجود ندارد بلکه خانه‌ای که او در آن زندگی می‌کند هم رو به نابودی است.

]]>
امیدواریم از خواندن مقاله “این هنرمند جهانی را دریابید” استفاده لازم را برده باشید.

دسته‌بندی‌ها: هنر

دیدگاه خود را ارسال کنید

آدرس ایمیل شما در هیچ‌جا منتشر نخواهد شد.