سوره انفطار

پیرامون کودکان و نوجوانان مقاله ای برای شما انتخاب کرده ایم با عنوان “سوره انفطار” که پیشتر بدان میپردازیم.


این سوره در مکه نازل شده است و نوزده آیه دارد. انفطار به معنی شکافتن است. نام این سوره از آیه ی اول آن گرفته شده است…

این سوره در مکه نازل شده است و نوزده آیه دارد. انفطار به معنی شکافتن است. نام این سوره از آیه ی اول آن گرفته شده است.

چرا مغرورید؟

روز قیامت، آسمان از هم شکافته می شود و ستارگان از مدار خود خارج می شوند؛ مانند گردن بند مرواریدی که ناگهان رشته اش پاره شود و دانه هایش پراکنده گردند. دریاها به هم می پیوندند. قبرها زیر و رو می گردند و تمام مردگان زنده می شوند تا نتیجه ی اعمال خود راببینند. در این روز انسان از نتیجه نیکی ها و بدی هایی که انجام داده یا از خود به یادگار گذاشته است، آگاه می شود. با همه این آیات تکان دهنده، چه چیز انسان را مغرور ساخته است تا نسبت به خدا کافر شود؟ خدایی که او را به بهترین شکل آفرید و هرگونه نعمتی به او داده است. خداوند مهربان می فرماید: علت این است که مردم روز قیامت را باور نمی کنند و دروغ می پندارند.
در قرآن چنین می خوانیم:

به نام خداوند بخشنده مهربان

آن گاه که آسمان شکافته شود و آن گاه که ستارگان پراکنده شوند و آن گاه که دریاها به هم بپیوندند و آن گاه که قبرها زیر و رو شوند هر کس از آن چه پیش فرستاده و باز پس گذاشته آگاه می شود. ای انسان چه چیز تو را درباره پروردگار بزرگوارت مغرور ساخت؟
همان که تو را آفرید و کامل کرد و متناسب ساخت و به هر صورتی که خواست تو را ترکیب کرد. بلکه اصلاً شما روز جزا را دروغ می پندارید.
                                                                                                                                         آیات ۱ الی ۹

فرشتگان نویسنده

خداوند مهربان برای هر انسانی دو فرشته قرار داده است تا تمام اعمال او را بنویسند. فرشته ای بر شانه ی راست است که نیکی ها را می نویسد و فرشته ای بر شانه چپ است که بدی ها را ثبت می کند. اگر انسان قصد کار نیکی داشته باشد ولی آن را انجام ندهد، برایش یک نیکی می نویسند و هنگامی که آن را انجام دهد، ده نیکی نوشته می شود. اگر قصد کار بدی داشته باشد، تا زمانی که آن را انجام نداده است، نمی نویسند و هنگامی که انجام داد، تا هفت ساعت از نوشتن آن خودداری می کنند که شاید توبه کند. اگر توبه کند، نمی نویسند و اگر توبه نکرد، یک بدی می نویسند.
در روز قیامت، نامه اعمال را بیرون می آورند و به او خواهند گفت: بخوان.

در قرآن چنین می خوانیم:

و به راستی بر شما نگهبانانی هستند. نویسندگان بزرگواری که آن چه انجام می دهید، می دانند و به راستی نیکوکاران در نعمتند و به یقین بدکاران در دوزخند. روز جزا وارد آن می شوند. و از آن غایب نمی شوند. و تو چه می دانی روز جزا چیست. باز تو چه می دانی روز جزا چیست. روزی که کسی برای کسی اختیاری ندارد و در آن روز، فرمان، از آنِ خداست.                  
                                                                                                                                       آیات ۱۰ الی ۱۹

سوره انفطار

کانال کودک و نوجوان تبیان
تنظیم: فهیمه امرالله-منبع: کتاب آشنایی با قرآن کریم (شرح و ترجمه جزء سی ام)

امیدواریم از خواندن مقاله “سوره انفطار” استفاده لازم را برده باشید.

دسته‌بندی‌ها: کودک و نوجوان

دیدگاه خود را ارسال کنید

آدرس ایمیل شما در هیچ‌جا منتشر نخواهد شد.