شگفتی های قرآنی معجزه ها- قسمت دوم

پیرامون کودکان و نوجوانان مقاله ای برای شما انتخاب کرده ایم با عنوان “شگفتی های قرآنی معجزه ها- قسمت دوم” که پیشتر بدان میپردازیم.در این مطلب به ۷ مورد از معجزه های قرآنی اشاره می کنیم…

 روزی که صد روز بود:

حضرت عزیز الاغی داشت که با آن سفر می رفت. یک روز وقتی که از شهر ویران بدون سکنه ای می گذشت تعجب زده گفت: چگونه خداوند می تواند این شهر مرده راشنده کند؟ خداوند می خواست به او یاد دهد که قدرتش بیش تر و بالاتر از تمام قدرت هاست.

او عزیز و الاغش را کشت و ۱۰۰ سال بعد زنده کرد.

سپس از او پرسید: چند سال است زنده نبوده؟

عزیز گفت: یک روز و یا یک نصفه روز.

خداوند گفت: نه تو صد سال است زنده نبودی.

بعد در مقابل چشمانش الاغ را زنده کرد.

پرندگانی که پس از مرگ زنده شدند:

حضرت ابراهیم برای محکم تر کردن ایمانش از خدا خواست تا زندگی پس از مرگ را به او نشان دهد. خداوند به او فرمان داد تا چهار پرنده بگیرد و آن ها را قطعه قطعه کند و با هم مخلوط کند و روی چهار کوه قرار دهد.

بعد خداوند فرمود: پرنده ها را صدا بزن . حضرت ابراهیم دستور داد خداوند را اجرا کرد. پرنده ها فوری به سوی او پرواز کردند.

این معجزه، ایمان حضرت ابراهیم را به زنده شدن مردگان قوی کرد.

شگفتی های قرآنی معجزه ها- قسمت دوم

غذاهای بهشتی:

مریم، مادر حضرت عیسی تحت سرپرستی حضرت زکریا بود، و بیش تر روزش خدا را عبادت و پرستش می کرد.

یک روز وقتی حضرت زکریا می خواست او را ببیند، متوجه شد که او را غذاهای تازه دارد. پرسید: این غذاها از کجا آمده اند؟

مریم پاسخ داد: از طرف خدا، خداوند به هر کس به قدر رضایتش  از او روزی می دهد.

شگفتی های قرآنی معجزه ها- قسمت دوم

ظاهر شدن چشمه زمزم:

وقتی حضرت ابراهیم و همسرش هاجر و پسرش اسماعیل راب ه مکه برد، ذخیره آب هاجر تمام شد. اسماعیل از شدت تشنگی شروع به گریه زاری و بی قراری کرد.

هاجر همه جا دنبال آب می گشت. هفت بار فاصله بین تپه های با صفا و مروه را دوید. سرانجام در بالای مروه دید که زیر پای اسماعیل چشمه آبی در حال جوشیدن است. هاجر فریاد زد: زمزم، زمزم! کلمه بابلی به معنی  صدای فوران آب است.

خدا زندگی هاجر و پسرش اسماعیل را نجات داد. امروزه میلیون ها نفر از زائرها از آب زمزم می نوشند. و با خود به خانه هم می برند.

شگفتی های قرآنی معجزه ها- قسمت دوم

کانال کودک و نوجوان تبیان
koodak@tebyan.com
تنظیم: شهرزاد فراهانی- منبع: ماهنامه نبات

امیدواریم از خواندن مقاله “شگفتی های قرآنی معجزه ها- قسمت دوم” استفاده لازم را برده باشید.

دسته‌بندی‌ها: کودک و نوجوان

دیدگاه خود را ارسال کنید

آدرس ایمیل شما در هیچ‌جا منتشر نخواهد شد.