هفت بمب ساعتیِ تفاهم بین زوجین

پیرامون ازدواج و رابطه مقاله ای برای شما انتخاب کرده ایم با عنوان “هفت بمب ساعتیِ تفاهم بین زوجین” که پیشتر بدان میپردازیم.


وقتی زن و شوهر ازدواج میکنند شاید اوایل مشکلی نداشته باشند ولی با گذشت زمان به دلایلی مشکلاتی پیش می آید.بمب ساعتی همین معنا را میدهد،یعنی با گذشت زمان خود را نشان میدهد و زندگی زوجین را با چالشهای جدی روبرو میکند.

بمب ساعتی اول تفاوت سنی فاحش بین زوجین و یا ازدواج معکوس( زن بزرگتر از مرد)است.در این حالت زوجین در ابتدا هیچ مشکلی را حس نمیکنند ولی با افزایش سن اختلافات به دلیل تفاوت سنی فاحش یا معکوس پدیدار میشود.

▪️ بمب ساعتی دوم تفاوت دینی یا مذهبی است.

▪️بمب سوم تفاوتهای اجتماعی،قومی،فرهنگی و تحصیلی است.

▪️ بمب چهارم خویشاوندان سببی زهر آگین،خصوصا مادر شوهر و ..

▪️بمب ساعتی پنجم همسر قبلی زهر آگین( در افرادی که در ازدواج بعدی هستند)می باشد.

▪️ بمب ساعتی ششم ناپسری/نادختری زهر آگین است( یکی یا هر دو زوج از همسر قبلی خود فرزندی دارد یا دارند).

▪️بمب ساعتی هفتم عبارت است از روابط راه دور.یعنی در ابتدای آشنایی،زوجین کم همدیگر را میبینند و لذا آنطور که باید شناخت کافی از هم ندارند و رابطه خوب و رمانتیک پیش میرود،ولی با گذشت زمان متوجه اختلافات میشوند( چه فکر میکردیم و چه شد).

_این تفاوتها را جدی بگیرید و در مواجهه با این بمبها اگر قادر به حل آن نبودید،نیاز دارید از روانشناسِ خانواده و با تجربه کمک بگیرید.


منبع :دکتر ابراهیمی مقدم

امیدواریم از خواندن مقاله “هفت بمب ساعتیِ تفاهم بین زوجین” استفاده لازم را برده باشید.

دسته‌بندی‌ها: رابطه و ازدواج

دیدگاه خود را ارسال کنید

آدرس ایمیل شما در هیچ‌جا منتشر نخواهد شد.