محمدرضا درویشی درباره مجموعه عکس‌های مریم زندی از اهالی موسیقی گفت: در عکاسیِ ایران، نخستین‌بار است که یک عکاس با مداومت و با نگاهی عکاسانه به ثبت تصویر نامداران عرصه‌های فرهنگ و هنر ایران پرداخته است. البته اینکه او این کار را در طول ۳۰ سال به تنهایی و با هزینه شخصی و با وجود تمام مشکلات انجام داده، کار او را مهم‌تر جلوه می‌دهد.

ادامه مطلب

در این که انسان کامل و بی عیب وجود ندارد، شکی نیست. ولی گاهی داشتن یک سری ویژگی ها در شریک زندگی، می تواند زندگی را سخت و غیر قابل تحمل کند. بهتر است خانم ها این ویژگی ها را از خود دور کنند تا مشکلی در ازدواج آنها رخ ندهد.

ادامه مطلب